For nye leiligheter i Nygårdsgaten i Fredrikstad leverte og monterte Flexiform store vindusfolier for profilering av prosjektet.

Comment