I samarbeid med interiørarkitekt har vi levert en monster av en utstillingsdisk i Corian til Tapwell. Disken her over 7 meter lang og krevde en sterk ramme for feste i gulv og som kunne sikre stabilitet. Disken ble levert i 9 deler og montert sammen på stedet. Et morsomt prosjekt som krevde mange timer med CAD og koordinering før endelig montering. Resultatet har blitt en flott objekt og kanskje en av norges største enkeltproduksjoner i DuPont Corian.

Comment